3 תשובות
זה אומר שאין לו את האפליקציה
לא, זה אומר שאין לו את האפליקציה. זה לא אומר שאת לא את שמורה אצלו.
אולי את לא שמורה
אולי אין לו את האפליקציה