5 תשובות
כתוספת לוופל כאילו? גלידה וקצפת.
אה אבל עם הופל זה פירות גלידה קצפת שוקו בצד אפילו
פירות וסירופס שוקולד אחד הטעימים
גלידה! the best