תשובה אחת
ככל הידוע לנו לא וכמובן שזה גם לא חוקי.
מערכת סטיפס