תשובה אחת
האנשים הכי טובים הופכים לחברים הכי טובים