2 תשובות
יכולת לשרוד משך זמן בלי מים
להתחבא במערות קרות
לצאת בשעות הלילה
פרווה
שומן

שואל השאלה:
נו אבל פירטתי בשאלה
שם החיה
אקלים
התאמה בהתנהגות
התאמה במבנה גוף