4 תשובות
שייגש לרופא בהקדם.
אנונימית
זה לא תקין - אם לא עשה זאת עד עכשיו - מיד לרופא.
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס
מה אתה חושב?
אנונימי
הוא לא חולה הוא גוסס.....
פסימי