2 תשובות
צילום סטילס הוא צילום של תמונה רגילה, כפי שנהוג לראות באלבומים או על קירות- בשונה מצילום וידאו בו יש תזוזה והתרחשות.
סטילס, מהמילה סטיל, יציב, ללא תזוזה, תמונה רגילה.