תשובה אחת
הייתי רושמת את השם בגדול ואז מסביב לב וחץ נעוץ... לא יודעת על מה זה מעיד אבל אני תמיד עושה את זה... זה יפה לדעתי...