3 תשובות
במציאות או בוואטסאפ?
שואל השאלה:
גם וגם
אנונימית
היי?
או ביי בשביל שהוא לא יאהב אותך