תשובה אחת
"בנא משקאות"
אבל חוקית זה אסור למכור לפחות מגיל 18