תשובה אחת
למה הכוונה ב'רגישות'? פחות אוהבות מגע? עור רגיש יותר?