3 תשובות
לוחצים על הפנים במסך שהמצלמה מכוונת לפנים

מכוונים את המצלמה הקדמית לפנים, ואז לוחצים ארוך עד שזה מופיע
לא חייב הקדמית אפשר בשניהם