תשובה אחת
כשהעם מצביע במשאל עם, הוא בוחר את ההחלטה, הוא משתתף בקביעת ההחלטה ולכן, בא לידי ביטוי עקרון שלטון העם- "שלטון העם בידי העם למען העם", העם הוא הריבון במדינה והוא בוחר ופועל להחלטות.