2 תשובות
אם יש התאמה ומשיכה בינינו אז ברור שכן:)
כבר קורה (=
זה לגיטימי מאוד