תשובה אחת
חיובי ביותר, אבל כדאי גם להוסיף או להתייחס לשאר צורות התזונה.
yorm569 מומחה סטיפס