7 תשובות
36C.

מסיבה מסוימת הייתה עליה בשנים האחרונות במידת החזייה הממוצעת. בשנת 2001 מידת החזייה הממוצעת הייתה 34B.
לפי הנסיון שלי B80 הכי נפוץ
בישראל מידת החזייה הממוצעת היא 75B
אני חושבת ש c רוב החברות שלי c גם אני c
C