תשובה אחת
למחסן מודולרי, דוגמת אלו של כתר.. לא צריך אישורים.
זאת להבדיל ממחסן בנוי.
באותו הנושא: