4 תשובות
מציירים אותו על הצירים ורואים איפה הוא ממוקם ואיזה צורה יש לו. זה יוצא 2 כפול 2 חלקי 2. (גובה כפול צלע שאליה יורד הגובה חלקי 2)
הבסיס כפול הגובה חלקי 2
הבסיס זה AB והגובה מראשית הצירים עד A
תמצאי דיסטנס AO
תמצאי דיסטנס AB

עכשיו מצאת את הגובה והבסיס
עכשיו פשוט תציבי מה שקיבלת שם במשוואה למציאת שטח משולש
נתון לך הX של נקודה בי לכן הגיוני שתציירי מערכת צירים ותסמני את בי על ציר X. נתון לך הY של נקודה איי לכן שוב הגיוני שתסמני את איי על ציר הY.
אם נתון לך הY של איי (2) אז את יכולה לדעת את האורך של AO כי המרחק של הנקודה איי מראשית הצירים הוא 2.
הגובה לצלע AO יהיה שיעור הX של נקודה בי (2)
נוסחת שטח משולש היא צלע כפול גובה לצלע חלקי 2. כל מה שנותר הוא להציב.