תשובה אחת
הנחות*
וכתוב את תאריך סיום ההנחה באלון או שאפשר לשאול את המוכרת