תשובה אחת
שואל השאלה:
קוראים לזב סדרת תיכון לילה
או תיכון לילה?