תשובה אחת
כרטיס לכיוון אחד עולה 41.5. כרטיס הלוך ושוב עולה 66.5. אנא הצטיידי ברב קו.