תשובה אחת
זה לא יהרוס לך את ההחלקה זה יהרוס לך את השיער הוא ינשור לך
באותו הנושא: