3 תשובות
our dreams come true - הגשם את חלומותייך
Don't worry, be happy - אל תדאג, תיהיה שמח
Don't let a moment go by - אל תיתן לרגע לחלוף
Live your dreams - תחיה את חלומותייך
Smile,cause it's free - חייך, כי זה בחינם
Nothing can stop me - שום דבר לא יכול לעצור אותי
The sky is the limit - השמיים הם הגבול
After every storm theres a rainbow
אחרי כל סערה יש קשת
המוטיבציה הטוב ביותר ששמעתי אי-פעם היה כאשר אנשים אמרו לי אני לא יכול לעשות את זה
the best motivation i have ever heard was when people told me i cant do it.