4 תשובות
מצווה.
כדי לקדש על אליהו הנביא של שבת
כדי לאזכר את קדושת יום השבת
יש מצווה שצריך לעשות את זה