10 תשובות
אז מה
זה כאילו אז מה
אז מה
אז מה.
אז מה\ נו ו
אז מה
so what?
נו ו
אז מה?