2 תשובות
תכונות?
ציורים?
מה?
אנונימית
שואל השאלה:
כל רעיון מקורי יעזור לי