4 תשובות
מה מוזר פה?
לא, כולה שנה אחת.
חוץ מזה, ילדה מדהימה.
ממש לא
לא