3 תשובות
ברכב עכשו בשישי 25 דק' בערך.
שואל השאלה:
וביום שבת?
אותו זמן אולי 5 דק' פחות.
אבל אני חושב שהוא סגור בשבת, עדיף לך במוצ"ש.