3 תשובות
לא כי כתוב שגר שנתגייר כקטן שנולד.
הוא נקרא חדש,
וגם לא יורש את אביו.

מקווה שעזרתי
אנונימית
הוא לא יהיה כהן כי עד עכשו הוא היה גוי גמור.
ביהדות הולכים אחר האמא אז השאלה מתבטלת כליל.
אנונימי