4 תשובות
כן

אנא ה עזרני להצליח במבחן (לומר את שם המבחן) שאני עומד\ת לעשות, עזרני לזכור היטב את כלל.

אנא ה עזרני להיות מרוכז\ת בשעת המבחן שלא יארע לי שום בלבול, שלא אתרגש ולא אשכח ולא אטעה רק אכתוב את הדברים הנכונים מהר ובצורה ברורה.

אנא ה האר את עיני וכוון את מעשי לענות נכונה גם על הדברים שאני מסופק\ת בהם כדי שאצליח במבחן הזה, שאוכל להצליח ולהתקדם בעבודת ה, ויתקיים בי ויהי דוד לכל דבריו משכיל וה עמו, ויהי רצון שה יתברך יזכה אותנו ויצליחנו במבחנים, וכן יהי רצון ונאמר אמן, יהי רצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה צורי וגואלי.
תלמדי טוב ובעזרת ה תעברי
אמן יצליחני אני במבחני ולא אכשלני למה הוריי יהרגני אותי (?)

אנונימית
תגידי בשם ה' נעשה ונצליח שלוש פעמים ואז תעשי את המבחן
אבל תכווני
אנונימית