4 תשובות
11 11א. 2. 2א
קו 2 או 2א קו 11 לא ניכנס ליא ויש לך תחנה בכיכר בכיוון החניה של הים
אנונימית
קו 11
וקו 2
באותו הנושא: