4 תשובות
אלכוהול
דחף לחבר? משיכה?
1) משיכה מינית.
2) הרגשה שזה/ זאת האחד/ת למרות שההיכרות קצרה.
3) הצהרת כוונות.
תיהיה אתה אל תנסה להיתנשק אם זהזה אז זה יבוא לכם לבד