10 תשובות
דאבל D.
דאבל די זה גדול יותר
ברור שדאבל די
DD
דאבל מן הסתם
דאבל D.
דאבל