4 תשובות
כן.
כן אבל מתכונת משתלב עם הציון נשנתי ובגות עם הכל אז כדאי לשקיע בכל שנה
כן, זה 50-50.
ברור שכן