לא ואם אני לא טועה אין להם סניף כשר בכלל
הסניף של עזריאלי כשר כפי שידוע לי..
גולן
לפי מה שאני יודעת לא
אבל האוכל שם טעים והרבה הולכים לשם