4 תשובות
לא ואם אני לא טועה אין להם סניף כשר בכלל
הסניף של עזריאלי כשר כפי שידוע לי..
גולן
לפי מה שאני יודעת לא
אבל האוכל שם טעים והרבה הולכים לשם
הוא לא מצוין באתר שלהם כסניף כשר.
מערכת סטיפס