11 תשובות
שמונהעשרה
18, 16 עם אישור מיוחד
מגיל 18 מותר.
16 אם הבת נכנסה להריון או סיבה אחרת
18 בכללי
18
Aro