3 תשובות
כ45 דק' נסיעה
המרחק הוא כ 80 ק'מ. בערך נסיעה של שעה. תלוי בפקקים.