3 תשובות
BLINDSPOT
שואל השאלה:
אבל זה רק לשלוח הודעות לא?
שואל השאלה:
זה לא לפרסם דברים וזה כמו שהיה סיקרט
באותו הנושא: