2 תשובות
כן בטח שאפשר על כביש 6 עד היציאה לבאר שבע ומשם רגיל..
בשלב מסוים הכביש מתחבר לכביש הערבה בכל מקרה