תשובה אחת
פעלי על פי הסדר הזה:
הגדרות > צ'טים ושיחות > הורדת מדיה אוטומטית > (יש שתי אפשריות) בעת שימוש באינטרנט סלולרי/ כמחובr ל-wi-fi... בכל קטגוריה, שינה אפשרות לבחור. מה ירד אוטומטית
בהצלחה