4 תשובות
היום למדתי את זה חחל
בגדול חפנ יורד פ הפועל נ חפיץ פ הפועל י
אם צריכה יותר מפורט שלחי לפרטי
חפי"ץ- במקום בפ הפועל שמים י' להשלים את השורש חפ"נ -במקום פ' הפועל משלימים בשורש באות נ'..
נפי"ו זה על ההגייה והבניין שלהם..
אות שורש ראשונה - פ הפועל
אות שורש שנייה - ע' הפועל
אות שורש שלישית - ל' הפועל

חפנ - חסרי פ' הפועל נון. דוגמא: (נפל)

נפיו - נחי פ' הפועל אותיות י/ו. דוגאות: יצר, ילד, ישב.
שואל השאלה:
חח לא אני מתכוונת לבין נפי"ו וחפנ לא יודעת למה אבל הם מבלבלים אותי ממש
אנונימית