2 תשובות
ביכולתו לפנות בכתב למינהל הגיוס בצבא. או, לפנות בשגרירות הישראלית בארץ מגוריו ולבדוק אם יש שם נציג צ. ה. ל. ולבקש ממנו לבדוק.
יעל נועם מומחית סטיפס
אם הוא סירב להתגייס אזי שהוא עריק. אם הוא עריק, סביר מאוד להניח שהוא ייעצר בכניסה לארץ..
בהצלחה.
איילת