2 תשובות
לא הכלסתם תסבלי
תלוי אם מישהו יראה אם לא אז ביקיני ואם יש סיכוי שכן אז הכל