4 תשובות
התשובה היא מילים?
כי יש פתגם שאומר ''תמונה אחת שווה אלף מילים'' אז אולי..
אנונימית
מילים
שואל השאלה:
^^אני חשבתי גם אבל זה לא.
אנונימי
מילים (תמונה אחת שווה אלף מילים)? ניחוש מוזר -_-
אה