3 תשובות
תוסיף loop אחרי הyoutube בכתובת ויהיו לך הרבה אפשרויות שם תלחץ על הורדה
את שמה טת הקישור פנ...
* את * פה