5 תשובות
חיפשו בשאול שהיה עמוס תאוות נשים ולא מצאו.
נראלי, שהוא לא היה כמו דוד כיאלו לדוד היה מלא נשים שאול כאילו לא היה כזה כמו דוד.
אנונימית
שואל השאלה:
כאילו שהוא כיבד נשים?
כן.
שואל השאלה:
תודה