תשובה אחת
מדובר בשילוב של שניהם אבל אומן לחימה מומחה ייקח חזקים ממנו וצעירים ממנו.
^ ^
line:445