תשובה אחת
קראתי באתר מסוים פתרון.
לא ניסיתי, ולא יודעת אם זה פועל.
הנה מה שכתבו:
בהנחה שהפלסטיק התיבש כבר, קח פטיש, ותן מכה קלה על הפלסטיק, במרכזו. הוא אמור להשבר, וכך ניתן להוציאו.
מקוה שאכן זה הפתרון.
לא אחראית לתוצאה.
כל טוב.