4 תשובות
להרחק מאיום.
זה רפלקס... זאת תגובה מהירה שלא ניתן לשלוט בה כי זה לא מגיע מהמוח
תגובה לא רצונית. אין קשר להתגוננות.
1-
אני לא יודעת מה אתך אבל אני לא קופצת הפך לצערי