8 תשובות
אנונימית שלום!
בעיקרון, זה משתנה.
כל רשות מקומית והחוקים שחוקקה לעצמה.
במקרה שלך אני מניח שמדובר בעיריית ת"א.
פנייה למחלקה המשפטית, בדבר בנייה חוקית כזו או אחרת, יש לבצע מול הרשות המקומית, המחלקה המשפטית.
ניתן גם, לכתוב מכתב, לועדה המקומית לתכנון ובניה, להסביר עמדתך ורצונך, ולפעול בהתאם להנחיות שקיבלת.
להקמת פרגולה נדרש היתר בניה כחוק.
את הבקשה מגישים לועדה מקומית לבניה. עורך הבקשה אדריכל או מהנדס בנין.
לכל רשות תנאים והכתבת מידות, חומרים וכו'.
לדעתי אין מקום לפניה למחלקה משפטית בעיריה אלא למחלקת הנדסה!
אופיר נבו
כמו שאמר קודמי פרגולה או סגירת מרפסת אלו דברים הדורשים העתרים.
אם כבר הוחלט לבנות פרגולה בחצר יש לפנות לבעל מקצוע שייתן את המענה והייעוץ המקצועי.
גיא געש
אתה חייב אישורים מהעירייה לשם כך. במקרה הזה, עליך לפנות לאגף המתאים בעירייה (אגף הבינוי), לקחת את הטפסים הדרושים, למלא ולשלוח (יש גם עלות של אגרה). לא צריכה להיות בעיה של אישור (הרי אתה לא הולך לסגור את הפרגולה ולא לגור בה). בדרך מקבלים אישור ללא בעיה. כמובן אם אין התנגדות של שכנים

בהצלחה!
אני מסכים עם אבישי.
אתם חייבים לברר אישורים בעירייה
חי
פרגולות והיתרי בנייה לפרגולות
חפש פה
באתרים של העיריות יש בדר"כ את כל הפרטים, אם לא אז תנסי בחברות הגדולות שבונות פרגולות, יש מצב שהן ידעו הכל ויוכלו להסביר.
אנונימי
באותו הנושא: